Informatie

Privacy Statement

Privacy Statement:

Van Stenis Notarishuis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zorgvuldig betekent conform de regels opgesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien wij gegevens van u vragen zijn dat alleen de gegevens die minimaal nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn. Daarnaast zullen wij die gegevens uitsluitend gebruiken voor de dienst waarvoor u deze heeft afgegeven.